/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Arrangementer

Vold mot kvinner

Flere hundre mennesker deltok tirsdag kveld i et fakkeltog som markerte FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Toget startet på jernbanetorget, gikk opp Karl Johan og stoppet foran Stortinget hvor det ble holdt flere appeller. Det er til sammen 20 organisasjoner som står bak fakkeltoget, blant dem…...

Read more

Nordisk prosjekt om kvinner og økonomi

NKF har tatt inititativet til å styrke samarbeidet med våre nordiske søsterorganisasjoner innen rammen av International Alliance of Women. Sammen med svenske Frederica Bremer Förbundet, Dansk Kvindesamfund og finske Naisasialiitto Unioni har NKF fått midler gjennom NIKK til et prosjekt om kvinner og økonomi i våre respektive land....

Read more

Nordisk forum: Ny nordisk giv for kvinners rettigheter

Kommentar fra NKFs leder Margunn Bjørnholt i Ny tid 26.06.2014 Flere medier har meldt at Norges likestillingsminister ved to anledninger ble pepet/buet ut på den nordiske kvinnebevegelsens stormønstring Nordisk forum i Malmö, og det ble en diskusjon i Sverige om Horne skulle vært invitert. Her har fremstillingen vært noe mangelfull.…...

Read more

Den første kvinnedagen: Pinseaften

Pinseaften var den første kvinnedagen. Gina Krog og Aasta Hansteen brukte også religiøse argumenter for kvinnesaken og skrev pinsesalmer....

Read more

Nordisk Forum i Malmø: Norsk Kvinnesaksforening skal dit

NKF deltar på den største feministiske mobiliseringen i Norden på mange år: Nordisk forum i Malmø 12-16. juni....

Read more