Full barnehagedekning har vært et av kvinnebevegelsens viktigste krav og lenge vært et mål i likestillingspolitikken. I 2008 ble målet nådd, og i dag er barn fra ett år garantert plass i barnehagen. Men ekspansjonen har ikke vært fulgt av en tilsvarende økning av utdannete førskolelærere. Det eksperimenteres med romløsninger…...