/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Arrangementer

Stemmeretten: Gina Krog i hundre

20. juni kl 1800-2130 feirer vi Gina Krogs fødselsdag i Håndverkeren, Rosenkrantzgt 7, Oslo. Vi håper oppslutningen blir en kvinnesakshøvding verdig! Møtet organiseres av Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Kvinnesaksforening og JURK og er åpent for alle. Håndverkeren, festsalen (Rosenkrantz gate 7, Oslo) Inngang kr. 150 (stud. kr 50) inkl. servering…...

Read more

FNs kvinnekommisjon: Den globale økonomiske krisen og vold mot kvinner

Vi har vært med å utarbeide et innspill fra norske frivillige organisasjoner  til norske myndigheter i forbindelse med møte i FNs kvinnekommisjonen (CSW) i New York 4–15. mars 2013. Vi bidro særlig til punktet om  den økonomiske krisen og vold mot kvinner basert på  uttalelsen som International Alliance of Women (IAW),…...

Read more

Barnehager til alle – hva nå? Seminar 25. oktober

Full barnehagedekning har vært et av kvinnebevegelsens viktigste krav og lenge vært et mål i likestillingspolitikken. I 2008 ble målet nådd, og i dag er barn fra ett år garantert plass i barnehagen. Men ekspansjonen har ikke vært fulgt av en tilsvarende økning av utdannete førskolelærere. Det eksperimenteres med romløsninger…...

Read more