/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Arrangementer

Temamøte i Drammen: Kvinner og barn på flukt

Drammen Kvinnesaksforening inviterer til temamøte om kvinner og barn på flukt v/ Trude Jacobsen. Tid: Onsdag 19. oktober kl. 18.00 Sted: Drammensbiblioteket, 2. etasje Trude Jacobsen er generalsekretær for Dråpen i Havet, en organisasjon som tar imot og hjelper flyktninger som kommer i synkeferdige båter over store havstrekninger. Vi tar kr.…...

Read more

Kvinnehistoriske byvandringer i Bergen

Onsdag 28. september klokken 1800 lanseres prosjektet «Kvinner på kartet» i Amalies hage på Bergen off. bibliotek.  Da vil håndboken «Bergens små og store døtre; kvinnehistoriske byvandringer » og den tilhørende brosjyren med kart og korte introduksjoner, bli presentert. Forfatterne Elisabeth Aasen og Kari Hop Skiftesvik vil være  tilstede  og si litt om…...

Read more

Om Hillary vinner …

– Hva vil hun satse på? Fødselspermisjon? Barnehager? Kollektivtransport? Kvinnemakt? Nasjonalt? Internasjonalt? – Hva kan vi vente? Hva bør vi vente av den første kvinnelige presidenten i USA? Kom og hør og delta i diskusjonen: Kvinneblikk på det amerikanske valget – Hva kan og bør vi vente av Hillary Clinton som president?…...

Read more

Rusletur i skulpturparken på Ekeberg

Bli med på rusletur i skulpturparken på Ekeberg! Søndag 28. august kl. 14.00 – 16.00 Omvisning ved kunsthistoriker Signe Endresen. Ta trikk linje 18 eller 19 fra sentrum mot Ljabru/Holtet og møt fram rett ovenfor trikkeholdeplassen Ekebergparken (tidligere Sjømannsskolen). Ta på gode sko. Ta med litt vann å drikke, dersom…...

Read more

Aleneforeldre: dømt til fattigdom?

NKF setter søkelys på aleneforeldrnes økonoiske situasjon i møte på litteraturhuset i Oslo 19. januar....

Read more