/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Feminisme

Helga Hernes æresmedlem i NKF

På NKFs kommende landsmøte får ”statsfeminismens mor”, statsviteren, diplomaten og politikeren, Helga Hernes, tildelt foreningens æresmedlemsskap. Statsfeminisme er et av de mest siterte nordiske begrepene i internasjonal kjønnsforskning. Både i norsk og internasjonal sammenheng har dette begrepet blitt synonymt med den skandinaviske velferdsstatens likestillingspolitikk. Helga Hernes lanserte begrepet i Welfare…...

Read more

Støtt underskriftskampanje for å ivareta kvinnehelse og nyfødte på nye Drammen sykehus

Vern om helse for barselkvinner og nyfødte! Innen 2025 skal det stå ferdig et innbydende, helsefremmende, toppmoderne sykehus i Drammen. Likevel planlegges det å plassere barselavdelingen i en annen etasje enn føden og nyfødt intensivavdeling. I tillegg reduseres sengepostene på barsel. Dette til tross for faglige anbefalinger fra leger og…...

Read more