/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Feminisme

Om 8. mars 2019: «Kvinnedag på menns premisser»

Av Torild Skard, Kvinnesaksforkjemper Statsminister Erna Solberg kunne ikke gjort det tydeligere. Hun benyttet den internasjonale kvinnedagen til å appellere for flere kvinner i forsvaret. Mer patriarkalsk og militaristisk kunne det vanskelig gjøres. Og begrunnelsen hennes var også at landet trengte det, forsvaret trengte det og det var ingen grunn…...

Read more

Høring – utredning om det strafferettslig diskrimineringsvernet

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) har med interesse tatt del av utredningen om det strafferettslige diskrimineringsvernet skrevet av Kjetil M. Larsen, etter oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Vi er tilfreds med at arbeidet med å følge opp Larsens forslag til endringer i det strafferettslige diskrimineringsvernet vil bli fulgt opp av Justis- og…...

Read more

Metoo har effekt – de sextrakasserte skal kunne få erstatning

Sist lørdag var det ett år siden metoo-aksjonen startet. I den anledning hadde Dagsavisen et mangesidig oppslag om aksjonen og dens virkninger nå og framover. Ikke alle som ble spurt var optimistiske. Flere pekte på langsiktig arbeid for varige endringer i menns holdninger og atferd. Marie Simonsen nevnte at det…...

Read more

Hvorfor tier drammenspolitikerne om forholdene for mor og barn på det nye sykehuset?

Det siste halve året har DT flere ganger skrevet om at det nye sykehuset i Drammen, som skal stå ferdig i 2025, og som planlegges med færre sengeplasser enn i dag ved fødeavdelingen. Det betyr enten at utbyggerne ønsker færre barnefødsler ved sykehuset eller at det planlegges redusert liggetid etter…...

Read more

Abortloven 40 år: Torild Skards appell «Lova blir til»

Det var tøft å være kvinne da jeg vokste opp. Sex utenfor ekteskap ble sterkt fordømt, seksualopplysningen var dårlig og prevensjon svært vanskelig og usikker. Mange leger ville ikke hjelpe ugifte kvinner. Vi fikk en abortlov i 1960, men inngrepet var bare tillatt hvis det var alvorlig fare for kvinnens…...

Read more