/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Feminisme

Uttalelse om utkast til lovregulering av et lavterskeltilbud for seksuelt trakasserte mm. Prop 63 L (2018-19)

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) er tilfreds med at Regjeringen v/BLD v/Kultur- og likestillingsministeren nå har lagt frem utkast til lov om endringer i likestillings- og diskrimineringslovgivningen som vil gi et lavterskeltilbud i saker om seksuell trakassering og styrke bedrifters aktivitets- og redegjørelsesplikt. NKF er fornøyd med at lovframlegget i hovedsak følger…...

Read more

«On the Basis of Sex»

Full kinosal da NKF var med å arrangere førvisning av film om Ruth Bader Ginsberg.  Ida Jahr og tidligere høyesterettsdommer og leder av Norsk kvinnesaksforening, Karin M. Bruzelius hadde en interessant samtale etter førvisning av filmen «On the Basis of Sex» 9. mars på VEGA SCENE. Filmen er inspirert av historien…...

Read more

Om 8. mars 2019: «Kvinnedag på menns premisser»

Av Torild Skard, Kvinnesaksforkjemper Statsminister Erna Solberg kunne ikke gjort det tydeligere. Hun benyttet den internasjonale kvinnedagen til å appellere for flere kvinner i forsvaret. Mer patriarkalsk og militaristisk kunne det vanskelig gjøres. Og begrunnelsen hennes var også at landet trengte det, forsvaret trengte det og det var ingen grunn…...

Read more

Høring – utredning om det strafferettslig diskrimineringsvernet

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) har med interesse tatt del av utredningen om det strafferettslige diskrimineringsvernet skrevet av Kjetil M. Larsen, etter oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Vi er tilfreds med at arbeidet med å følge opp Larsens forslag til endringer i det strafferettslige diskrimineringsvernet vil bli fulgt opp av Justis- og…...

Read more

Metoo har effekt – de sextrakasserte skal kunne få erstatning

Sist lørdag var det ett år siden metoo-aksjonen startet. I den anledning hadde Dagsavisen et mangesidig oppslag om aksjonen og dens virkninger nå og framover. Ikke alle som ble spurt var optimistiske. Flere pekte på langsiktig arbeid for varige endringer i menns holdninger og atferd. Marie Simonsen nevnte at det…...

Read more