/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Feminisme

Metoo har effekt – de sextrakasserte skal kunne få erstatning

Sist lørdag var det ett år siden metoo-aksjonen startet. I den anledning hadde Dagsavisen et mangesidig oppslag om aksjonen og dens virkninger nå og framover. Ikke alle som ble spurt var optimistiske. Flere pekte på langsiktig arbeid for varige endringer i menns holdninger og atferd. Marie Simonsen nevnte at det…...

Read more

Hvorfor tier drammenspolitikerne om forholdene for mor og barn på det nye sykehuset?

Det siste halve året har DT flere ganger skrevet om at det nye sykehuset i Drammen, som skal stå ferdig i 2025, og som planlegges med færre sengeplasser enn i dag ved fødeavdelingen. Det betyr enten at utbyggerne ønsker færre barnefødsler ved sykehuset eller at det planlegges redusert liggetid etter…...

Read more

Abortloven 40 år: Torild Skards appell «Lova blir til»

Det var tøft å være kvinne da jeg vokste opp. Sex utenfor ekteskap ble sterkt fordømt, seksualopplysningen var dårlig og prevensjon svært vanskelig og usikker. Mange leger ville ikke hjelpe ugifte kvinner. Vi fikk en abortlov i 1960, men inngrepet var bare tillatt hvis det var alvorlig fare for kvinnens…...

Read more

Gina Krog-prisen til «De skamløse jentene»!

Norsk Kvinnesaksforening vil tildele de tre «skamløse jenter» årets Gina Krog-pris for derved å fremheve at «De skamløse» i Gina Krogs ånd følger opp det frigjøringsarbeid for kvinner og unge jenter som både Camilla Collett og Gina Krog sto for. Tale ved tildeling av Gina Krog prisen: I forbindelse med…...

Read more

Helga Hernes æresmedlem i NKF

På NKFs kommende landsmøte får ”statsfeminismens mor”, statsviteren, diplomaten og politikeren, Helga Hernes, tildelt foreningens æresmedlemsskap. Statsfeminisme er et av de mest siterte nordiske begrepene i internasjonal kjønnsforskning. Både i norsk og internasjonal sammenheng har dette begrepet blitt synonymt med den skandinaviske velferdsstatens likestillingspolitikk. Helga Hernes lanserte begrepet i Welfare…...

Read more