/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Uttalelser

Det er et svik mot kvinnene at barselsomsorgen blir stadig dårligere

NKFs landsmøte 24. april 2010 vedtok uttalelse om dårligere barselomsorg og om lovgrunnlaget for arbeidet mot kvinnediskriminering....

Read more

Lovfesting av krisesentertilbud

Uttalelse fra Norsk Kvinnesaksforening om Lov om kommunale krisesentertilbod (Ot.prp.nr.96 – 2008-2009), sendt til familie- og kulturkomiteen på Stortinget 29. mai 2009 Stortinget, Karl Johansgt 22, 0026 Oslo. NKF begrunner  i brevet sin skepsis til det kjønnsnøytrale forslaget. NKF ønsker fortsatt krisesentrene som i tillegg til å ta seg av…...

Read more

Kvoter kvinner i kulturen

Uttalelse fra Norsk Kvinnesaksforening  vedtatt på landstyremøtet 2008 og sendt til Arbeids- og inkluderingsministeren, Barne- og likestillingsministeren og Kulturministeren 3. mai 2008. Det norske kulturlivet er overveldende mannsdominert. Gjennom kartlegginger på 1980- og 90-tallet ble det klarlagt at langt de fleste som snakker i NRK, er menn. Til tross for…...

Read more

Nei til verneplikt for kvinner

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) er mot verneplikt for kvinner og anser det som en total misforståelse av likestillingsbegrepet og likestillingslovens intensjoner. Landsstyret i NKF vedtok i 2007 følgende uttalelse: Nei til kvinnelig verneplikt Forsvaret har lenge drevet en målbevisst jakt på kvinner. I 2004 satte Stortinget som mål å få 15…...

Read more