/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Uttalelser

Barnetrygd mot barnefattigdom

Barnetrygen er et effektivt tiltak mot banrefattigdom og utjevner lønnsforskjelller mellom kvinner og menn....

Read more

En helt skjev fordeling

Norges eldste og ledende organisasjon som jobber for kvinners rettigheter avspises med 148 000 i årlig grunnstøtte, mens andre organisasjoner får langt mer. Norsk Kvinnesaksforening ber den nye regjeringen om å sikre kvinneorganisasjonene støtte på linje med andre organisasjoner....

Read more

Kvinnelig verneplikt – tilbakeskritt for kvinner

– Å pålegge kvinner en ny byrde som verneplikt er ikke bare urimelig. Det er det motsatte av likestilling, fordi det kan forsterke de økonomiske og sosiale kjønnsforskjellene, uttaler landsstyret i Norsk Kvinnesaksforening....

Read more

Likelønn, et anstendig arbeidsliv og 6-timersdag

Kvinner krever likelønn, et anstendig arbeidsliv og 6 timers dag. Denne uttalelsen ble vedtatt på NKFs landsstyremøte og er sendt til relevante parter i arbeidslivet. Kvinner krever likelønn, et anstendig arbeidsliv og 6 timers dag. Det er langt til likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet. Kvinners posisjon og vilkår…...

Read more

Forslag til ny likestillingslov må utsettes

Stortingets Familie- og kulturkomite har fått oversendt vår uttalelse, der vi ber om at ny likestillingslov utsettes. Vi mener det nye forslaget innebærer at kvinners vern mot diskriminering svekkes. Det som skulle være en feiring av 100 år med stemmerett for kvinner, blir dermed ikke en milepæl, men et tilbakeskritt …...

Read more