/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Uttalelser

Forslag til ny likestillingslov må utsettes

Stortingets Familie- og kulturkomite har fått oversendt vår uttalelse, der vi ber om at ny likestillingslov utsettes. Vi mener det nye forslaget innebærer at kvinners vern mot diskriminering svekkes. Det som skulle være en feiring av 100 år med stemmerett for kvinner, blir dermed ikke en milepæl, men et tilbakeskritt …...

Read more

Revitaliser kvinnebevegelsen og styrk demokratiet!

Følgende uttalelse ble vedtatt av Norsk kvinnesaksforenings landsstyre den 27. april 2013, og er oversendt Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet v/ Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen og Familie- og kulturkomiteen, Stortinget. Vi oppfordrer her myndighetene til å øke bevilgningene til kvinneorganisasjonene, samt bevilge midler til  en eller flere kvinnelobbyer…...

Read more

Uttalelse om forslag til grunnlovsendringer

  Uttalelse til Stortinget: Svekkelse av rettigheter Desto mer Norsk Kvinnesaksforening har arbeidet med grunnlovsforslag i Dokument 16, desto mer problematiske framstår de. Når rettigheter grunnlovsfestes som allmenne prinsipper, blir de nødvendigvis formulert på et høyt abstraksjonsnivå, fjernt fra den konkrete virkeligheten der rettighetene skal anvendes. Begrepene som nyttes, blir…...

Read more

To uttalelser om abort vedtatt av landsmøtet i NKF 12. mai 2012

                                I. Kvinner må ha tilgang til abort – Norge må gå i bresjen Hvert år dør rundt 50 000 kvinner av utrygge aborter, i følge Verdens Helseorganisasjon (WHO). 8,5 millioner opplever komplikasjoner som trenger legebehandling....

Read more

Mye gjenstår for krisesentrene – Uttalelse sendt Barne- og Likestillingsdepartementet, Kommunenes sentralforbund og Familie- og kulturkomiteen, Stortinget

 Krisesesentrene ble skapt av kvinnebevegelsen for over 30 år siden. De vokste fram ved frivillig og idealistisk innsats og fikk ulik utforming i forskjellige byer. I dag er de blitt kommunale og styres av kommunene. Spørsmålet er om endringen er vellykket? Norsk Kvinnesaksforening drøftet dette på sitt møte i Litteraturhuset…...

Read more