/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Uttalelser

Kvinnelig verneplikt – tilbakeskritt for kvinner

– Å pålegge kvinner en ny byrde som verneplikt er ikke bare urimelig. Det er det motsatte av likestilling, fordi det kan forsterke de økonomiske og sosiale kjønnsforskjellene, uttaler landsstyret i Norsk Kvinnesaksforening....

Read more

Likelønn, et anstendig arbeidsliv og 6-timersdag

Kvinner krever likelønn, et anstendig arbeidsliv og 6 timers dag. Denne uttalelsen ble vedtatt på NKFs landsstyremøte og er sendt til relevante parter i arbeidslivet. Kvinner krever likelønn, et anstendig arbeidsliv og 6 timers dag. Det er langt til likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet. Kvinners posisjon og vilkår…...

Read more

Forslag til ny likestillingslov må utsettes

Stortingets Familie- og kulturkomite har fått oversendt vår uttalelse, der vi ber om at ny likestillingslov utsettes. Vi mener det nye forslaget innebærer at kvinners vern mot diskriminering svekkes. Det som skulle være en feiring av 100 år med stemmerett for kvinner, blir dermed ikke en milepæl, men et tilbakeskritt …...

Read more

Revitaliser kvinnebevegelsen og styrk demokratiet!

Følgende uttalelse ble vedtatt av Norsk kvinnesaksforenings landsstyre den 27. april 2013, og er oversendt Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet v/ Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen og Familie- og kulturkomiteen, Stortinget. Vi oppfordrer her myndighetene til å øke bevilgningene til kvinneorganisasjonene, samt bevilge midler til  en eller flere kvinnelobbyer…...

Read more

Uttalelse om forslag til grunnlovsendringer

  Uttalelse til Stortinget: Svekkelse av rettigheter Desto mer Norsk Kvinnesaksforening har arbeidet med grunnlovsforslag i Dokument 16, desto mer problematiske framstår de. Når rettigheter grunnlovsfestes som allmenne prinsipper, blir de nødvendigvis formulert på et høyt abstraksjonsnivå, fjernt fra den konkrete virkeligheten der rettighetene skal anvendes. Begrepene som nyttes, blir…...

Read more