/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Uttalelser

NKF-landsmøtet: Grunnlovsforslaget om rett til liv åpner for omkamp om abortloven

Formuleringen «ethvert menneske har rett til liv», som er foreslått som første ledd i ny § 93 i Grunnloven, vil kunne åpne for å gjøre gjeldende i en sak for domstolene at abortlovens bestemmelser er i strid med Grunnloven, uttaler landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening....

Read more

Tidligere uttalelser om retten til abort

Kontroll- og konstitusjonskomiteen Stortinget 0026 Oslo Attn. saksordfører Per-Kristian Foss Sand 30. juni 2012 Dokument 16 (2011-2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven Kommentarer fra Norsk Kvinnesaksforening (NKF) i tillegg til tidligere kommentarer av 15. april 2012. Svekkelse av rettigheter Desto mer Norsk Kvinnesaksforening har arbeidet…...

Read more

Ny paragraf i grunnloven kan true rett til abort

Norsk Kvinnesaksforening krever at Arbeiderpartiet gir garanti for at ny grunnlovsparagraf ikke åpner for omkamp om abortloven....

Read more

Reservasjonsrett for leger

Reservasjonsrett for leger er en begrensning av kvinners frihet og lovfestede rettigheter. NKF krever at lovforslaget ikke gjennomføres....

Read more

Behold sexkjøpsloven!

Dette innlegget ble publisert i Ny Tid 14.02., basert på foreningens uttalelse: Norsk Kvinnesaksforening (NKF) støttet i sin tid innføringen av sexkjøpsloven. Vårt standpunkt ble tatt etter en grundig prosess og dialog med organisasjoner med ulikt syn. Etter å ha innhentet informasjon og lyttet til argumenter for og imot, valgte…...

Read more