/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Uttalelser

Revisjon av pensjonsreformen

Norsk Kvinnesaksforening henstiller til Regjeringen om snarest å ta initiativ til en gjennomgåelse av pensjonsreformen i et likestillings/kvinneperspektiv. Deling av pensjonsopptjening mellom ektefeller, som en del av et felles bo, bør også utredes....

Read more

Manglende støtte til kvinneorganisasjonene brudd på FNs kvinnekonvensjon

I år fikk NKF redusert sitt driftstilskudd ytterligere, fra fjorårets bunnivå. NKFs landsmøte mener den manglende støtten til kvinneorganisasjonene er et brudd på FNs kvinnekonvensjon....

Read more

NKF-landsmøtet: Grunnlovsforslaget om rett til liv åpner for omkamp om abortloven

Formuleringen «ethvert menneske har rett til liv», som er foreslått som første ledd i ny § 93 i Grunnloven, vil kunne åpne for å gjøre gjeldende i en sak for domstolene at abortlovens bestemmelser er i strid med Grunnloven, uttaler landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening....

Read more

Tidligere uttalelser om retten til abort

Kontroll- og konstitusjonskomiteen Stortinget 0026 Oslo Attn. saksordfører Per-Kristian Foss Sand 30. juni 2012 Dokument 16 (2011-2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven Kommentarer fra Norsk Kvinnesaksforening (NKF) i tillegg til tidligere kommentarer av 15. april 2012. Svekkelse av rettigheter Desto mer Norsk Kvinnesaksforening har arbeidet…...

Read more

Ny paragraf i grunnloven kan true rett til abort

Norsk Kvinnesaksforening krever at Arbeiderpartiet gir garanti for at ny grunnlovsparagraf ikke åpner for omkamp om abortloven....

Read more