/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Uttalelser

Nei til seksuell trakassering av kvinner

Åpent brev til justisministeren og politidirektøren Norsk Kvinnesaksforening tar avstand fra alle former for overgrep og seksuell trakassering av kvinner. I den siste tiden er det rapportert om organisert masseovergrep i det offentlige rom, i Køln og i Stockholm. Politiet har fortiet og bagatellisert dette. Det er et sjokkerende svik…...

Read more

Om likestillingsmeldingen

NKF har kommentert regjeringens likestillingsmelding. Les kommentarene....

Read more

Forslag til endringer i barneloven

Norsk kvinnesaksforening advarer mot endringer i barneloven som er i strid med barnets beste og innskrenker bostedsforeldres personlige frihet....

Read more

Krafttak mot seksualovergrep

Landsstyremøtet i Norsk kvinnesaksforening 9. mai 2015 krever at regjeringen snarest gjennomfører reformer i etterforskningen og domstolsbehandlingen av seksuelle overgrep....

Read more

NKF med innspill til stortingsmelding for likestilling

Barne,-likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterte til innspillsmøte om stortingsmelding for likestilling 8.12.14. Barne,-likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterte til innspillsmøte om stortingsmelding for likestillin 8.12.14. Wenche Bustø representerte Norsk Kvinnesaksforening på møtet. Statsråden og statssekretæren var tilstede. Fire organisasjoner var invitert til å komme med innlegg: MIRA-senteret, Norges Bygdekvinnelag, Norske kvinners Sanitetsforening og…...

Read more