/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Uttalelser

Si nei til egen særdomstol for saker knyttet til barn og familie og til utlendingsfeltet.

Til Graver-utvalget om særdomstoler Si nei til egen særdomstol for saker knyttet til barn og familie og til utlendingsfeltet. Vi er kjent med at det i regjeringsplattformen for Solbergregjeringen står at det skal utredes om det bør opprettes en egen særdomstol for saker knyttet til barn og familie og om oppgaver…...

Read more

Norge må gå i bresjen for økte midler til seksuell og reproduktiv helse!

Til representantskapsmøtet i FOKUS Norge må gå i bresjen for økte midler til seksuell og reproduktiv helse! Norsk Kvinnesaksforening er svært bekymret over at USA ved Trumpadministrasjonen vil kutte 200 mill dollar til FNs program for seksuell og reproduktiv helse. Vi er kjent med at Nederland, Belgia og Sverige har…...

Read more

Uttalelse: RETTSSIKKERHET FOR KVINNER – STOPP VOLDTEKTENE!

I anledning FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, 25 november,  stiller Oslo Kvinnesaksforening seg, i samarbeid med en rekke kvinneorganisasjoner og partier, bak en felles uttalelse: “Rettssikkerhet for kvinner – stopp voldtektene.” Det er også temaet for årets fakkeltog, som dere kan lese mer om her.  RETTSSIKKERHET FOR…...

Read more

Styrk kvinners rettssikkerhet i volds- og voldtektssaker

Norsk Kvinnesaksforening slutter seg til Kvinnefrontens initiativ for å bedre kvinners rettssikkerhet i vold- og voldtektssaker. Med utgangspunkt i blant annet anbefalingene fra Voldtektsutvalget fra 2008 og Juridisk Rådgivning for Kvinners (JURK) rapport formulerer initiativet seks tiltaksområder som konkret vil bidra til å styrke kvinners rettssikkerhet: Endring av lovteksten Full gjennomgang…...

Read more

Foreldrepenger til foreldre under utdanning

Norsk Kvinnesaksforening krever at foreldre under utdanning gis rett til foreldrepenger. Rettigheter bør derfor ta utgangspunkt i barnets behov og gi kvinners økonomiske muligheter for å få barn tidlig....

Read more