International Alliance of Women (IAW; opprinnelig International Woman Suffrage Alliance; IWSA) ble grunnlagt i Berlin i 1904 og var den ledende internasjonale kvinnesaksorganisasjonen som kjempet for kvinners stemmerett. Blant grunnleggerne var Susan B. Anthony, Millicent Fawcett og Carrie Chapman Catt, som ble organisasjonens første president og som også grunnla League of Women Voters i USA. IAW har et bredt fokus på kvinners menneskerettigheter og var en av de første organisasjonene som fikk generell konsultativ status i FNs økonomiske og sosiale råd; siden etterkrigsårene har organisasjonen hatt hovedfokus på kvinners stilling i utviklingsland. På organisasjonens kongresser deltok ofte vertslandets stats- eller regjeringssjefer. IAW har over 50 medlemsorganisasjoner og flere hundre tusen medlemmer på verdensbasis.

Landskvindestemmeretsforeningen (LSKF), som sprang ut av NKF, var medlem av IWSA fra starten i 1904, og NKF arvet LSKFs medlemskap i 1937 (NKF anser LSKF som en tidligere datterorganisasjon av NKF og regner seg derfor både som LSKFs forløper og etterfølger, og som forvalter av arven etter LSKF). Båndene til IAW var viktige for NKFs arbeid med FN-systemet fra 1950-årene. NKF-leder Eva Kolstad var svært aktiv i det internasjonale arbeidet i IAW og i FN-systemet, og hun ble bl.a. nestleder i FNs kvinnekommisjon. NKF har vært representert i IAWs styre i mange perioder siden 1939; det er tradisjon i NKF at styrevervet i IAW er knyttet til ledervervet eller evt. nestledervervet i NKF. NKFs styremedlemmer i IAW har vært:

  • Margarete Bonnevie (1939–1949) – NKF-leder
  • Eva Kolstad (1949–1958, 1961–1967, leder for kommisjonen for sivile og politiske rettigheter 1973–1976)* – NKF-leder
  • Clara Ottesen (1967–1973) – NKF-leder
  • Tove Bærheim (1973–1976)* – 2. nestleder i NKF
  • Karin Bruzelius (1979–1985)** – NKF-leder
  • Siri Hangeland (1999–2010) – NKF-leder
  • Janicke Karin Solheim (2010–2013) – 1. nestleder i NKF
  • Margunn Bjørnholt (2013–2017) – NKF-leder

* Jf. Stavanger Aftenblad 1.12.1973
** Jf. Nationen 16.11.1979 og Aftenposten 2.8.1982