/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Feminisme

Revisjon av pensjonsreformen

Norsk Kvinnesaksforening henstiller til Regjeringen om snarest å ta initiativ til en gjennomgåelse av pensjonsreformen i et likestillings/kvinneperspektiv. Deling av pensjonsopptjening mellom ektefeller, som en del av et felles bo, bør også utredes....

Read more

NKF på Nordisk forum sammen med 20 000 andre feminister

NKF sendte en delegasjon på ti personer til Nordisk forum i Malmö. NKF deltok både med stand i regi av den nystartede paraplyorganisasjonen Norges kvinnelobby, og med faglige bidrag fra tidligere leder av NKF Torild Skard og nåværende leder Margunn Bjørnholt i paneler om feminismens framtid og feministisk økonomi....

Read more

Lynkurs i feminisme

Innlegg av professor Berit Ås i Litteraturhuset den 15.oktober 2009 under Norsk Kvinnesaksforenings 125-årsfeiring. Feminisme er når grupper av kvinner slår seg sammen for å oppnå rettferdighet og frihet. Vanligvis gjør vi det for å frigjøre store grupper av kvinner. Men i mange tilfelle organiserer kvinner seg også for å hjelpe andre grupper…...

Read more