/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Feminisme

CSW59: Om kvinneorganisasjonenes rolle

NKF er medarrangør av et arranmgenet i regi av Norges kivnnelobby og deltar med innspill om kvinnerettighetsorganisasjonenes fremtid og rolle i utviklede demokratier som det norske....

Read more

Småbarnspolitikken må endres

Det må være et sentralt krav for venstresida at økonomiske hensyn ikke skal være til hinder for god barneomsorg. De første leveårene er de viktigste i et menneskeliv, og for kanskje de fleste barn er det for tidlig å begynne i barnehage når de ikke er mer enn ett år…...

Read more

Hvordan sikrer vi en verdig aldersomsorg? Må kvinner ta ansvar?

Svikt i oppleggene Slik det gjerne er her til lands, var mannen min eldre enn meg. Og da kreftene hans minket, bisto kommunen med hjemmesjukepleie. Pleierne kunne komme både en og to ganger i døgnet, og de var vennlige og omsorgsfulle, rede til å gjøre hva de kunne for at…...

Read more

Revisjon av pensjonsreformen

Norsk Kvinnesaksforening henstiller til Regjeringen om snarest å ta initiativ til en gjennomgåelse av pensjonsreformen i et likestillings/kvinneperspektiv. Deling av pensjonsopptjening mellom ektefeller, som en del av et felles bo, bør også utredes....

Read more

NKF på Nordisk forum sammen med 20 000 andre feminister

NKF sendte en delegasjon på ti personer til Nordisk forum i Malmö. NKF deltok både med stand i regi av den nystartede paraplyorganisasjonen Norges kvinnelobby, og med faglige bidrag fra tidligere leder av NKF Torild Skard og nåværende leder Margunn Bjørnholt i paneler om feminismens framtid og feministisk økonomi....

Read more