/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Feminisme

Morssak er kvinnesak

Katti Anker Møller gjorde morssak til kvinnesak. Hun opprettet mødrehjem for enslige mødre, gikk inn for morslønn til alle mødre, økonomisk støtte ved fødsel til alle kvinner og kvinners rett til abort og prevensjon....

Read more

Kryss kvinner inn

Menn dominerer på listene – velgerne må hindre nytt gubbevalg. Kryss kvinner inn....

Read more

CSW59: Om kvinneorganisasjonenes rolle

NKF er medarrangør av et arranmgenet i regi av Norges kivnnelobby og deltar med innspill om kvinnerettighetsorganisasjonenes fremtid og rolle i utviklede demokratier som det norske....

Read more

Småbarnspolitikken må endres

Det må være et sentralt krav for venstresida at økonomiske hensyn ikke skal være til hinder for god barneomsorg. De første leveårene er de viktigste i et menneskeliv, og for kanskje de fleste barn er det for tidlig å begynne i barnehage når de ikke er mer enn ett år…...

Read more

Hvordan sikrer vi en verdig aldersomsorg? Må kvinner ta ansvar?

Svikt i oppleggene Slik det gjerne er her til lands, var mannen min eldre enn meg. Og da kreftene hans minket, bisto kommunen med hjemmesjukepleie. Pleierne kunne komme både en og to ganger i døgnet, og de var vennlige og omsorgsfulle, rede til å gjøre hva de kunne for at…...

Read more