/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Gina Krog-Prisen

Kirsti Kolle Grøndahl tildelt Gina Krog-prisen

Kirsti Kolle Grøndahl ble tildelt Gina Krog-prisen på landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening 10. mai. Kirsti Kolle Grøndahl var Norges første kvinnelige stortingspresident....

Read more

Gina Krog-prisen 2012 til Tove Smaadahl

Gina Krog-prisen kan gis til “kvinner i Norge som i Gina Krogs ånd har gjort en betydelig innsats for å fremme og synliggjøre feministiske saker”. Tove Smaadahl har ført en sterk og langvarig kamp for kvinners rett til et liv uten vold og trusler. Hun har synliggjort og skapt engasjement…...

Read more

Anja Breien tildeles Gina Krog-prisen for 2010 under NKF Landsmøte 24.4. 2010

Anja Breien får Norsk Kvinnesaksforenings ærespris for sin mangeårige innsats for kvinner gjennom de filmene hun har skapt og fortsatt skaper – og for sin deltakelse i ddiskusjoner om film....

Read more