/kvinnesak
post@kvinnesak.no

likestilling

Nei til femårsregel

Norsk kvinnesaksforening sier nei til hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse....

Read more

Felleslov for likestilling og diskriminering

Norsk kvinnesaksforening ønsker ikke en samlet diskrimineringslov....

Read more

Mer barnevennlig samfunn

En mekanisk likebehandling har mer å gjøre med ideologi enn virkelighet. Det er viktig å erkjenne at mor og far har likeverdige, men ikke dermed like foreldreroller....

Read more

Nordisk prosjekt om kvinner og økonomi

NKF har tatt inititativet til å styrke samarbeidet med våre nordiske søsterorganisasjoner innen rammen av International Alliance of Women. Sammen med svenske Frederica Bremer Förbundet, Dansk Kvindesamfund og finske Naisasialiitto Unioni har NKF fått midler gjennom NIKK til et prosjekt om kvinner og økonomi i våre respektive land....

Read more

Revisjon av pensjonsreformen

Norsk Kvinnesaksforening henstiller til Regjeringen om snarest å ta initiativ til en gjennomgåelse av pensjonsreformen i et likestillings/kvinneperspektiv. Deling av pensjonsopptjening mellom ektefeller, som en del av et felles bo, bør også utredes....

Read more