/kvinnesak
post@kvinnesak.no

likestilling

Kjønnsløs diskrimineringslov svekker likestillingen

Forslag til samlet likestillings- og diskrimineringslov: Regjeringen følger ikke opp FNs kvinnekonvensjon...

Read more

Om likestillingsmeldingen

NKF har kommentert regjeringens likestillingsmelding. Les kommentarene....

Read more

Nei til femårsregel

Norsk kvinnesaksforening sier nei til hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse....

Read more

Felleslov for likestilling og diskriminering

Norsk kvinnesaksforening ønsker ikke en samlet diskrimineringslov....

Read more

Mer barnevennlig samfunn

En mekanisk likebehandling har mer å gjøre med ideologi enn virkelighet. Det er viktig å erkjenne at mor og far har likeverdige, men ikke dermed like foreldreroller....

Read more