/kvinnesak
post@kvinnesak.no

likestilling

Kvinner i politikken

På møte 2. mars 2011 holdt statssektretær Kjersti Bergstø følgende innledning på møte arrangert av Norsk Kvinnesaksforening og Mira i fellesskap: Takk for introduksjonen og for invitasjonen om å komme hit i dag! Dette er en sak jeg brenner for, og som fikk ny aktualitet for meg da jeg for…...

Read more

Det er et svik mot kvinnene at barselsomsorgen blir stadig dårligere

NKFs landsmøte 24. april 2010 vedtok uttalelse om dårligere barselomsorg og om lovgrunnlaget for arbeidet mot kvinnediskriminering....

Read more

Kvinneraseri over FN!

Torild Skard kommenterer møtet i FNs kvinnekommisjon i New York 1-12 mars 2010 Kvinneraseri over FN Vi strømmet til New York for å markere 15 års dagen for Beijing-plattformen. I 1995 lovte verdens regjeringer å gi kvinner makt og rettigheter på linje med menn. Nå skulle FNs kvinnekommisjon (CSW) gjøre…...

Read more