Torild Skard kommenterer møtet i FNs kvinnekommisjon i New York 1-12 mars 2010 Kvinneraseri over FN Vi strømmet til New York for å markere 15 års dagen for Beijing-plattformen. I 1995 lovte verdens regjeringer å gi kvinner makt og rettigheter på linje med menn. Nå skulle FNs kvinnekommisjon (CSW) gjøre…...