/kvinnesak
post@kvinnesak.no

likestilling

Snikinnføring av samskatt

Nå blir samskatten gjeninnført bakvegen. Ikke for alle riktignok, bare for lavere inntekter, i sammenheng med barnetrygd og betaling i barnehager, skriver Hilde Bojer....

Read more

Kjønnsløs diskrimineringslov svekker likestillingen

Forslag til samlet likestillings- og diskrimineringslov: Regjeringen følger ikke opp FNs kvinnekonvensjon...

Read more

Om likestillingsmeldingen

NKF har kommentert regjeringens likestillingsmelding. Les kommentarene....

Read more

Nei til femårsregel

Norsk kvinnesaksforening sier nei til hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse....

Read more

Felleslov for likestilling og diskriminering

Norsk kvinnesaksforening ønsker ikke en samlet diskrimineringslov....

Read more