/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Høringsuttalelser

Forslag til felles lov svekker kvinners diskrimineringsvern

Norsk kvinnesaksforening går mot felles diskrimineringslov. Med noen prisverdige unntak, vil det fremlagte forlaget vil i hovedsak svekke kvinners diskrimineringsvern og/eller videreføre svakheter i dagens lov....

Read more

Innspill til ny handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken

Norsk Kvinnesaksforening har sendt følgende innspill til Utenriksdepartementet Innspill til ny handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken Norsk Kvinnesaksforening viser til departementets anmodning om innspill til ny handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken og har følgende bidrag. Vi viser til avtale med…...

Read more

Forslag om å oppheve tidsfristene for farskapssak

Det foreslås på nytt å oppheve frist for å reise farskapsak. Norsk kvinnesaksforening ber om at den foreslåtte endringen av barneloven utsettes til det foreligger et bedre fundert grunnlag for å hevde hva som vil være til beste for barn flest...

Read more

Investeringsavtaler: Mer åpenhet og bedre utredning

Norsk kvinnesaksforening krever større åpenhet og bedre utredning av investeringsavtaler....

Read more

Nei til femårsregel

Norsk kvinnesaksforening sier nei til hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse....

Read more