/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Høringsuttalelser

Høring – ny, utvidet unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen

Norsk kvinnesaksforening har sendt følgende høringssvar til Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet om endrigner i forldrepermijsonsordningen....

Read more

Endringer i utlendingsloven og endringer i utlendingsforskriften

NKF mener 24-årsgrense for familieetablering ikke er et godt virkemiddel mot tvangsekteskap. Etter kvinnesaksforeningens syn er økt integrering i det norske samfunnet, herunder obligatorisk norskundervisning og holdningsskapende arbeid både blant foreldregenerasjonen og ungdommer viktigere for å bekjempe tvangsekteskap – og kanskje også en del arangerte ekteskap. Vi har sendt høringsuttalelse…...

Read more

Nei til universell diskrimineringslov

Norsk Kvinnesaksforenings landsmøte 10. mai 2014 sier nei til å erstattte likestillingsloven med en helhetlig diskrimineringslov....

Read more

Vårt høringsinnspill til grunnlovsendringene

Kontroll- og konstitusjonskomiteen Stortinget 0026 Oslo Attn. saksordfører Per-Kristian Foss Sand 30. juni 2012 Dokument 16 (2011-2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven Kommentarer fra Norsk Kvinnesaksforening (NKF) i tillegg til tidligere kommentarer av 15. april 2012. Svekkelse av rettigheter Desto mer Norsk Kvinnesaksforening har arbeidet…...

Read more

NKF om kvinnelig verneplikt

Her er NKSs svar på høringsnotat om kvinelig verneplikt. Vi er imot....

Read more