Nylænde: tidsskrift for kvindernes sag var Norsk Kvinnesaksforenings første tidsskrift, og ble etablert i 1887 med Gina Krog som redaktør. Mellom 1893 og 1916 ble tidsskriftet utgitt av Gina Krog personlig. Etter Krogs død overførte hennes bror og arving, advokat Fredrik Arentz Krog (gift med foreningens medstifter og tidligere nestleder Cecilie Thoresen Krog), eierskapet til tidsskriftet til Norsk Kvinnesaksforening og bad foreningen fortsette utgivelsen. Tidsskriftet ble utgitt av NKF fra 1916 til 1927 med Fredrikke Mørck som redaktør. Nylænde hadde fra 1901 en solsikke i vignetten, NKFs hovedsymbol og det internasjonalt mest utbredte symbolet på kvinnesak og stemmerettskampen. I de senere årene ble undertittelen skrevet tidsskrift for kvindernes sak. I 1950 fikk tidsskriftet en etterfølger i Kvinnesaksnytt og i 2015 etablerte NKF også tidsskriftet Feministen som et bredere debattorientert tidsskrift.

Blant tidsskriftets sentrale bidragsytere var mange av samtidens mest kjente kvinner, som Camilla Collett, Aasta Hansteen, Vilhelmine Ullmann, Anna Bugge Wicksell, Ragna Nielsen, Anna Rogstad, Anne Holsen, Clara Tschudi, Kitty L. Kielland, Olaug Løken, Antonie Løchen, Sofie Magelssen Groth, Mathilde Schjøtt, Alvilde Prydz, Thora Storm, Nico Hambro, Drude Krog Janson, Anna Steineger, Mathilde Wergeland, Margrete Vullum, Nikoline Sundt, Randi Blehr, Fredrikke Marie Qvam, Anna Hvoslef, Eva Blytt, Helene Lassen, Caroline Steen, Nanna Thrane, Dorothea Schjoldager, Helga Helgesen, Margrethe Christensen, Lagertha Broch, Hulda Garborg, Hanna Isaachsen, Ellen Gleditsch, Gertrud Adelborg, Sophie Alberti, Maikki Friberg, Alexandra Gripenberg, Anna Wahlenberg, Ann Margret Holmgren, Laura Kieler, og flere kjente menn som Hagbart Berner, Jonas Lie, Bjørnstjerne Bjørnson, Kristofer Janson, Moltke Moe, Bernt Støylen, Amund Helland, Viggo Ullmann, August Thorvald Deinboll, Haakon Løken, Morten Thams, Fredrik Bajer og Knut Wicksell.

Les tidsskriftet