Norsk Kvinnesaksforening (NKF) ble grunnlagt i 1884 og er Norges eldste og ledende organisasjon som jobber for jenters og kvinners menneskerettigheter, og for likestilling. Tidligere høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius er NKFs leder.

NKF er tverrpolitisk, favner politisk bredt og er åpen for kvinner og menn. Vårt grunnleggende prinsipp er at jenter og kvinner skal ha samme rettigheter og muligheter i samfunnet som menn, og NKF jobber mot alt som medvirker til å skape eller opprettholde holdninger, lover og bestemmelser som diskriminerer kvinner og hindrer likestilling. NKF har i stor grad kjempet frem likestillingen i Norge og det statlige apparatet og lovverket som er knyttet til det.

NKF jobber både i norske og internasjonale fora for kvinners menneskerettigheter, herunder i en rekke FN-fora, bl.a. gjennom vår internasjonale paraplyorganisasjon International Alliance of Women (IAW).

NKF tok initiativ til etableringen av paraplyorganisasjonen for den norske kvinnebevegelsen, Norges kvinnelobby, og til samarbeidsforumet for kvinnerettet bistand, Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, som fokuserer på landene i sør.

Vår historie

  • Norsk Kvinnesaksforening ble stiftet i 1884 for å «virke for at skaffe Kvinden den hende tilkommende Ret og Plads i Samfundet», og er Norges eldste interesseorganisasjon for kvinner og den viktigste organisasjonen innen hovedstrømmen av feminismen i Norge.
  • Initiativtagerne var stemmerettsforkjemperen Gina Krog og Dagbladet-redaktør og stortingsrepresentant Hagbart Berner, og våre stiftere teller 171 kjente kvinner og menn, blant dem et halvt dusin norske statsministre. NKF hadde en forløper i diskusjonsforeningen Skuld, og hadde også røtter i miljøene rundt Dagbladet, Nyt Tidsskrift, Nissens Pikeskole, Kristiania Lærerindeforening og Læseforening for Kvinder (grunnlagt av Camilla Collett i 1874).
  • I de første årene arbeidet Norsk Kvinnesaksforening for å bedre kvinners utdanning og økonomi, gikk mot prostitusjon og vold mot kvinner, og kjempet for mer politisk innflytelse for kvinner. Frem til 1913 var kampen for stemmerett viktigst.
  • I «de harde trettiårene» ble kvinner presset ut av arbeidslivet og NKF kjempet for kvinners rett til å delta i yrkeslivet.
  • I 1950-årene fikk Norsk Kvinnesaksforening slutt på den såkalte samskatten, som gjorde at det ikke lønnet seg for gifte kvinner å ha lønnet arbeid. Foreningen var også med på å skaffe gutter og jenter lik skolegang. Frem til omtrent 1960 hadde gutter i byene mange flere timer i teorifag enn jentene. Jenter måtte nemlig ha håndarbeid i stedet!
  • Norsk Kvinnesaksforening var den ledende pådriveren for lovmessig forankring av likestillingsarbeidet og for å forene nasjonalt og internasjonalt arbeid for kvinners rettigheter i etterkrigstiden, og ble tidlig involvert i arbeid overfor FN. På 1970-tallet fikk Norsk Kvinnesaksforening gjennomslag for opprettelsen av Likestillingsrådet (forløperen til Likestillings- og diskrimineringsombudet). NKFs tidligere leder Eva Kolstad var både leder for Likestillingsrådet og ble Norges første likestillingsombud i 1978. Likestillingsloven, vedtatt i 1978, var en viktig seier for NKF. NKF var også aktiv i arbeidet for selvbestemt abort, for likelønn, mot prostitusjon og mot vold mot kvinner.
  • I 1980-årene var NKF sentral i TV-aksjonen «Kvinner i den tredje verden» og NKF var medstifter av TV-aksjonens etterfølger Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål i 1995.
  • I 2014 etablerte de sentrale kvinneorganisasjonene Norges kvinnelobby som paraplyorganisasjon for den norske kvinnebevegelsen, etter initiativ fra Norsk Kvinnesaksforening.
  • Som tverrpolitisk organisasjon hører ikke NKF hjemme hverken på høyre- eller venstresiden. NKF er åpen for alle som støtter foreningens grunnleggende prinsipp om å jobbe for et samfunn der kvinner og menn har like muligheter og rettigheter. NKF har medlemmer med tilhørighet i partier både på høyre- og venstresiden, og medlemmer uten partipolitisk tilhørighet. NKF legger vekt på å være bredt representative for alle som jobber for kvinners interesser.

Les også

NKFs priser og utmerkelser

NKF har to utmerkelser:

Æresmedlemskap er NKFs høyeste utmerkelse, og har siden 1884 ved sjeldne anledninger blitt tildelt personer som gjennom et helt ekstraordinært livsverk står som inspirasjon for alle som arbeider for de idealene NKF ble grunnlagt for å fremme. Den først utnevnte var Camilla Collett.

Gina Krog-prisen er en mer aktuell utmerkelse som tildeles med jevne mellomrom til personer som «i Gina Krogs ånd har gjort en betydelig innsats for å fremme og synliggjøre feministiske saker». Prisen ble første gang tildelt i 2009.

Litteratur

Det har utkommet flere bøker om vår historie: