/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Hva kan vi lære av feministisk økonomi?

Innlegg av Charlotte Koren (forsker, cand.oecon.) på møtet «Pengene eller livet» 30 sept. 2009. Kommentarer av Margunn Bjørnholt og Øystein Gullvåg Holter. Økonomifaget har manglet kunnskap om kvinner. Fagets utforming bærer preg av at det har vært dominert av menn. Menn har tenkt og studert sammenhenger i tilværelsen som har vært…...

Read more

Barnets første leveår

En rekke innlegg om barnets første leveår ble holdt på fagseminarer arrangert av Norsk Kvinnesaksforening i 2009. Om omsorg, amming, likestilt foreldreskap, mødres levekår, foreldrepermisjon, samfunnet og støtteordninger....

Read more

Ebba Haslund til minne

11. juli døde brått forfatteren og kvinnesakskvinnen Ebba Haslund. Leder i Norsk Kvinnesaksforening, Torild Skard, skrev nekrolog i Aftenposten 14. juli. Foreningen var bredt representert ved begravelsen i Høvik kirke 21. juli og vi la røde roser på grava. Vi vil ikke bare savne stemmen, men hele det vindunderlige kvinnemennesket…...

Read more

Planleggingsmøte med Kvinnemuseet

Sjefskonservator Ingun Aastebøl, direktør Kari Sommerset Jacobsen og leder av KKF Torild Skard Kvinnemuseet forbereder utstilling i anledning jubileet. NKF planlegger diverse arrangementer...

Read more

Helsa sliter i kroppen

Foredrag holdt av Johanne Sundby, Fredrikstad 28. november 2009. Helsa sliter i kroppen – men kvinnekroppen er gjenstand for manipulering og styling i dilemmaet mellom objektivisering; skjønnhet, ungdomsidealer og helseideer....

Read more