/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Likestilt foreldreskap

Denne rapporten tar for seg relasjonen mellom mor og barn i barnets første leveår i forhold til det likestilte foreldreskapet. Oppdraget er utført for Norsk Kvinnesaksforening (NKF) av fem studenter ved Universitetet i Oslo (UiO) i regi av Humanistisk prosjektsemester, våren 2008....

Read more

Eva Kolstad

Eva Kolstad har gjort en stor samfunnsinnsats, både gjennom sin omfattende politiske virksomhet og spesielt gjennom et målbevisst engasjement for å bedre kvinners levekår. Hun var aktiv også i en tid hvor det var tungt og vanskelig å få gjennomslag for tanker om likhet og likeverd mellom kjønnene. Vi som…...

Read more