/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Helsa sliter i kroppen

Foredrag holdt av Johanne Sundby, Fredrikstad 28. november 2009. Helsa sliter i kroppen – men kvinnekroppen er gjenstand for manipulering og styling i dilemmaet mellom objektivisering; skjønnhet, ungdomsidealer og helseideer....

Read more

Norge i uttakt med FNs kvinnekonvensjon?

Møte med innlegg av professor Anne Hellum, professor Beatrice Halsaa, Human rights officer Natacha Foucard, CEDAW secretariat, professor Kirsten Sandberg og stipendiat Helga Aune 10. desember 2008. FNs kvinnekonvensjon (CEDAW) er inkorporert i den norske likestillingslova, men hvor stor vekt tillegges konvensjonen? Og er tilnærmingen i de to dokumentene egentlig den…...

Read more

Likestilt foreldreskap

Denne rapporten tar for seg relasjonen mellom mor og barn i barnets første leveår i forhold til det likestilte foreldreskapet. Oppdraget er utført for Norsk Kvinnesaksforening (NKF) av fem studenter ved Universitetet i Oslo (UiO) i regi av Humanistisk prosjektsemester, våren 2008....

Read more

Eva Kolstad

Eva Kolstad har gjort en stor samfunnsinnsats, både gjennom sin omfattende politiske virksomhet og spesielt gjennom et målbevisst engasjement for å bedre kvinners levekår. Hun var aktiv også i en tid hvor det var tungt og vanskelig å få gjennomslag for tanker om likhet og likeverd mellom kjønnene. Vi som…...

Read more