/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Lysbakken's "Kvinnepanel" forarger

Gunhild Ramm Reistad, Leder av Oslo Kvinnesaksforening, skriver i Dagbladet 15. februar 2010. Likestillingsminister Audun Lysbakken har nedsatt et kvinnepanel og håper på tøffe utspill. Bra. Men det koster å være kar (eller kvinne)....

Read more

Europaparlamentet og menns vold mot kvinner

25 og 26 nøvember vedtok Europaparlamentet og menns vold mot kvinner (EUs folkevalgte organ) to resolusjoner for å bekjempe menns vold mot kvinner; ett nytt EU-direktiv og en handlingsplan. Les mer…...

Read more

Spor i historien

Tale ved Norsk Kvinnesaksforenings 125 års jubileum av Elisabeth Lønnå, 12. november 2009. Norsk Kvinnesaksforening har i mange sammenhenger først og fremst kjempet for likestilling i form av like rettigheter for kvinner og menn. Men vår organisasjon har også vært sterkt involvert i et annet stort prosjekt, som er så…...

Read more

Lynkurs i feminisme

Innlegg av professor Berit Ås i Litteraturhuset den 15.oktober 2009 under Norsk Kvinnesaksforenings 125-årsfeiring. Feminisme er når grupper av kvinner slår seg sammen for å oppnå rettferdighet og frihet. Vanligvis gjør vi det for å frigjøre store grupper av kvinner. Men i mange tilfelle organiserer kvinner seg også for å hjelpe andre grupper…...

Read more

Flerstemt feminisme eller søsterskap til besvær?

Innlegg på møte på Litteraturhuset av Line Nyhagen Predelli, Beatrice Halsaa, Shilan Shorsh og Elisabeth Lønnå 15. oktober 2009. Møtet ble avholdt i forbindelse med Norsk Kvinnesaksforenings 125-års jubileum i 2009. Når, hvordan og om hva kan feministiske kvinneorganisasjoner samarbeide på tvers av majoritet og minoriteter? Hva er erfaringene og hvor er mulighetene?...

Read more