/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Offensiv arbeidspolitikk?

   Torild Skard, leder av  Norsk Kvinnesaksforening, hadde 1. juni 2011 følgende artikkel i Klassekampen  Ved siste lønnsoppgjør skulle vi få et likelønnsløft. Nå skulle kvinners lønn opp. Og det skjedde positive ting. Men det ble ikke det løftet folk hadde håpet på. Høyst starten på en likelønnsoppretting. Egentlig viste…...

Read more

Under Stortingets høringsmøte om Stortingsmelding 6 (2010-2011) Likestilling for likelønn holdt Hilde Bojer på vegne av NKF dette innlegget

Får vi likelønn? Norsk Kvinnesaksforening setter pris på at regjeringen aktivt går inn for å fremme så vel likelønn som likestilling. Men tittelen på meldingen stiller saken på hodet. Den skulle være likelønn for likestilling, ikke omvendt, ettersom likelønn er et middel for å nå målet, som er likestilling....

Read more

Fakta om Kvinner og Politikk

Dersom du trenger faktiske opplysninger om kvinners deltakelse i det politiske liv inneholder vedlagte dokument en del statistiske opplysninger: fakta om kvinner...

Read more

Referat fra IAW-konferansen i Sør-Afrika, november 2010

 Vedlagt finner du referat og vedtak fra konferansen:  IAW...

Read more

Rapport fra kontaktkonferansen. Innspill til mulighetene

Rapport_Kontaktkonferansen_innspill_til_myndighetene...

Read more