/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Tiltak for familie, likestilling og ikkje-diskriminering

  Norsk Kvinnesaksforening har sendt følgende brev til Stortinget i anledning budsjettforslaget for 2012:  Støtten til likestillingspolitisk arbeid har stagnert de siste årene, mens det trengs betydelig satsing. Frivillige kvinne- og likestillingspolitiske organisasjoner spiller en sentral rolle for å påvirke opinionen, styrke kvinners stilling og skaper et balansert demokrati. Men…...

Read more

Rønnaug Eliassen 100 år

Rovdrift på kvinner, hevdet Rønnaug Eliassen for femti år siden. «Vi trodde på frihet til yrke – og fikk plikt til dobbeltarbeid. Det drives rovdrift på kvinner som søker å forene ekteskap og yrke.» Dette var modig tale. Etter andre verdenskrig ble det istid for kvinnesak, ja, for radikale ideer…...

Read more

Mye gjenstår for krisesentrene – referat fra debattmøtet 5. oktober 2011

Krisesentrene ble skapt av kvinnebevegelsen for over 30 år siden. De vokste fram ved frivillig og idealistiske innsats og fikk ulik utforming i forskjellige byer. I dag er de blitt kommunale og styres av kommunene. Spørsmålet er om endringen er vellykket? Den har nå virket i halvannet år. Dette var…...

Read more

Demokrati for kvinner?

 Av Torild Skard, Leder Norsk Kvinnesaksforening Første prøve på demokratiet vårt etter 22. juli blir kommunevalget. Vil det gi oss en styrking av demokratiet?...

Read more

Norsk Kvinnesaksforening boikotter møte med statsråd

FN skal eksaminere Norge tidlig neste år om oppfølgingen av FNs kvinnekonvensjon. Regjeringen har oversendt sin offisielle redegjørelse for arbeidet, og en rekke norske kvinneorganisasjoner har gått sammen om å lage en «skyggerapport», der regjeringens politikk blir kommentert og kritisert. Arbeidet med skyggerapporten har skjedd i regi av FOKUS med…...

Read more