/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Seminaret 20. september om foreldreskap og spebarnstid i endring – hva skal likestilling bety?

Norsk kvinnesaksforening  i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for amming arrangerte 20. september et seminar med følgende program:...

Read more

Diktning og diktatur. Herta Müllers forfatterskap

Herta Müller (født 17. august 1953 i Nitzkydorf) er oppvokst i det tyskspråklige Banat i Romania, og dro i eksil fra kommunist-regimet til Vest-Tyskland i 1987. Müller er oversatt til et stort antall språk og har fått en rekke priser. I 2009 ble hun tildelt Nobelprisen i litteratur. Mange av…...

Read more

Rapport om Norge fra FNs kvinnekomite

Den 7. mars 2012 kom rapporten fra FNs kvinnekomite om gjennomføringen i Norge av FNs konvensjon om avskaffelse av diskriminering av kvinner. Komiteen var på mange punkter kritisk til hvorledes Norge har etterlevd sine forpliktelser og har på mange punkter sluttet seg til synspunkter som var blitt fremført av det norske…...

Read more

World women conference to be held in 2015

  The Fifth international women’s conference is stipulated for the year 2015 but so far no venue has been agreed upon, the spokesperson to the President of the UN General Assembly said on Thursday. Dawn 9 mar 2012...

Read more