/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Kvinnesaksnytt 2/2012

Et nytt og innholdsrikt Kvinnesaksnytt er nå sendt til våre medlemmer og lagt ut på hjemmesiden. Her er stoff fra høstens seminarer om spebarnstid og barnehager, glimt fra vårt internasjonale engasjement i International Alliance of Women, med omtale av høstens møte i Melbourne og nytt fra vertslandet Australia, samt nytt…...

Read more

Lovfest kvalitet i barnehagen

Av Margunn Bjørnholt, nestleder i Norsk Kvinnesaksforening publisert i Klassekampen 28. november 2012 Full barnehagedekning har vært et av kvinnebevegelsens viktigste krav og lenge vært et mål i likestillingspolitikken. I 2008 ble målet nådd, og i dag er barn fra ett år garantert plass i barnehagen. Men ekspansjonen har ikke…...

Read more

En 5. kvinnekonferanse: Er ikke Regjeringen med?

Innlegg av Torild Skard, trykt i Ny Tid 08.11.2012 FN har spilt en viktig rolle i kampen for likestilling for kvinner. Da lederne for 51 stater møttes i San Francisco i 1945 for å stifte FN, var bare en håndfull kvinner til stede. Det var menn som fylte opp verdens…...

Read more

Korleis har barn i barnehagen det i dag?

Dette var det sentrale spørsmålet  då Norsk Kvinnesaksforening  inviterte til seminar på Litteraturhuset 25.oktober. I 2008 vart målet om full barnehagedekking nådd. Barn frå eitt år er i dag garantert plass, men det er ikkje nok førskulelærarar, mange og ulike aktørar  driv barnehagar, og det blir eksperimentert både med romløysingar…...

Read more

Spebarnstid og foreldreskap i endring

Den 20.september arrangerte NKF i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for amming et seminar om spebarnstiden i Litteraturhuset. Seminaret er del av en serie på to møter høsten 2012. Bakgrunnen er de store endringene av den tidlige barneomsorgen, herunder i barnets første leveår. Barseltiden på sykehus etter fødsel er kortet dramatisk…...

Read more