/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Gina Krog-prisen 2012 til Tove Smaadahl

Gina Krog-prisen kan gis til “kvinner i Norge som i Gina Krogs ånd har gjort en betydelig innsats for å fremme og synliggjøre feministiske saker”. Tove Smaadahl har ført en sterk og langvarig kamp for kvinners rett til et liv uten vold og trusler. Hun har synliggjort og skapt engasjement…...

Read more

Nytt medlem: Arna Meisfjord

Arna Meisfjord, pedagog og tidligere rektor for Høgskolen i Nesna: Eg har vore engasjert i likeverd og rettferd for kvinner sidan eg var ung jente. På skolen opplevde eg at det i rekneboka mi stod: «Jentene treng ikkje rekne nr. 25.» Kvifor er det slik, tenkte eg. Det er framleis…...

Read more

NKF støtter Jessica Kiils ønske om å bli sett som resurssterkt individ

Aftenposten skrev tirsdag 13. desember om norsk-kongolesiske Jessica  Kiil som ble slått ned på gaten i Oslo natt til søndag, 11. desember.  Samme dagen var Nobelfesten i Oslo hvor to kvinner fra Afrika og en fra Midtøsten ble hedret for deres innsats for fred. Det er knapt fem måneder siden terrorangrepet…...

Read more

Talene til årets tre fredsprisvinnere

Talene ligger på http://nobelpeaceprize.org/en_GB/laureates/laureates-2011/De er også tilgjengelige på norsk og arabisk....

Read more

Stemmerettsjubileet 2013

Barne- og likestillingsdepartementet har en egen nettside for Stemmerettsjubileet. Det finnes et eget banner på departementets forside (www.regjeringen.no, Barne-og likestillingsdepartementet), som man må åpne for å så komme inn på siden....

Read more