/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Skoletid av Harriet Bjerrum Nielsen

Harriet Bjerrum Nielsen holdt et engasjerende foredrag om sin siste bok «Skoletid» på NKFs landsmøte 24. april. «Skoletid» er en lett tilgjengelig beretning om en klasses ferd gjennom grunnskolen. For 17 år siden fikk Harriet Bjerrum Nielsen ideen om at hun skulle følge en skoleklasse gjennom hele grunnskolen. Professoren, som arbeider…...

Read more

Anja Breien tildeles Gina Krog-prisen for 2010 under NKF Landsmøte 24.4. 2010

Anja Breien får Norsk Kvinnesaksforenings ærespris for sin mangeårige innsats for kvinner gjennom de filmene hun har skapt og fortsatt skaper – og for sin deltakelse i ddiskusjoner om film....

Read more

Panikkartet likelønnsretrett?

Ikke hør på Arbeiderpartiets stortingsgruppe når det gjelder lønnsoppgjøret, skriver leder av Norsk Kvinnesaksforening Toril Skard i Dagbladet 21. april. – Hør på Ap-fraksjonen i Stortinget, skriver Marie Simonsen til statsministeren i Dagbladet 16. april. Fraksjonen vil likedele foreldrepermisjonen for å få likelønn. Mitt råd er tvert i mot: ikke…...

Read more

Besøk fra Arkhangels

The Women’s Council of Novodvinsk er en organisasjon av frivillige som arbeider for å ivareta kvinners interesser. NKF møtte dem 8. april Kvinnerådet arbeider for tida med et prosjekt de kaller «Social and legal security of the women in Nordic countries», og ønsket å treffe NKF for å få mer…...

Read more

Kvinneraseri over FN!

Torild Skard kommenterer møtet i FNs kvinnekommisjon i New York 1-12 mars 2010 Kvinneraseri over FN Vi strømmet til New York for å markere 15 års dagen for Beijing-plattformen. I 1995 lovte verdens regjeringer å gi kvinner makt og rettigheter på linje med menn. Nå skulle FNs kvinnekommisjon (CSW) gjøre…...

Read more