/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

100 år med stemmerett for kvinner

Artikkel av Gunhild Ramm Reistad Men statsråden gikk i protest! Den 7. juni 2010 var det 100 år siden alle norske kvinner fikk kommunal stemmerett. Det voldte litt rabalder, for å uttrykke seg i Bjørnson-årets språk, og en statsråd, handelsminister Sofus Arctander, tok sin hatt og gikk i protest mot at…...

Read more

Feminisme bare for andre

Artikkel i Klassekampen  om helhetlig diskrimineringsvern og FNs kvinnekonvensjon,  av Torild Skard, leder av Norsk Kvinnesaksforening. Likestillingslova ble fremmet av Ap-regjeringen i 1975. Det var FNs kvinneår, og lova er et eksempel på at kvinnekrav tilsynelatende blir imøtekommet og i realiteten blir uthult. Vi fikk en lov om likestilling, men den…...

Read more

Forslag om ny lov i pakt med FNs kvinnekonvensjon

Er forslaget til en helhetlig diskrimineringslov er i pakt med FNs kvinnekonvensjon og gir den et effektivt vern mot kvinnediskriminering? På seminar arrangert av JURK og Kvinnesaksforeningen 26. mai 2010 deltok blant annet Niklas Bruun, som er Nordens medlem i FNs komite for kvinnekonvensjonen og Anne Robberstad, som er professor i offentlig rett....

Read more

Global omsorgskrise?

Torild Skard, leder i Norsk Kvinnesaksforening, om å ta omsorgsarbeidet på alvor. Innlegg i Klassekampen 26. april 2010. En global omsorgskrise er under full utvikling – og hva vet vi? Vi har ingen oversikt nasjonalt eller internasjonalt. Det ubetalte omsorgsarbeidet inngår verken i arbeidskraftsundersøkelser eller nasjonalprodukt. Arbeidet er avgjørende for…...

Read more

Torild Skard gjenvalgt som leder

Nytt og spennende styre i Norsk Kvinnesaksforening ble valgt på landsmøtet 2010; handlingsplan for 2010-2011 ble vedtatt – og professor Harriet Bjerrum Nielsen holdt et engasjerende foredrag om ‘Kjønn og skole – og litt biologi’ Leder: Torild Skard (gjenvalg) Nestleder: Jannicke Solheim (ny, men har deltatt i AU i kraft…...

Read more