/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Oppfølging av kvinnekonvesjonen

Ad FNs kvinnekonvensjon  NKF sendte 14. desember 2010 følgende brev til Barne- og likestillingsministeren og justisministeren:  Norsk Kvinnesaksforening (NKF) noterte med stor glede at Regjeringen vedtok å inkorporere FNs kvinnekonvensjon i menneskerettslova slik at konvensjon får forrang i norsk rett. Regjeringen må for å følge opp dette snarest vurdere i…...

Read more

Viktig verk om sjøens kvinner

”Sjøens kvinner” er tittelen på et nytt og interessant verk av historikeren Elisabeth Lønnå. Kvinnenes innsats i den norske handelsflåten er lite kjent. Den nye boken behandler de siste hundre år, og den viser at over titusen kvinner har vært til sjøs. Dampskipstransporten langs kysten og over Nordsjøen skapte en…...

Read more

Trygghet for kvinner?

Vold mot kvinner undergraver tryggheten i samfunnet minst like mye som overfall og innbrudd, sier vår justisminister Knut Storberget, og føyer til: Vi menn må ta eierskap til problemet og mobilisere gutter og menn for å få bukt med det....

Read more

Søstre under Afrikas sol

Seminar lørdag 4.september 2010 på Litteraturhuset i Oslo om vold mot kvinner i krig og konflikt. Arrangert av  Bestemødre for Fred, med støtte fra Norsk Kvinnesaksforening, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet og PAWA (Pan African Women’s Association) samt Fritt Ord, Justis- og Utenriksdepartementet. Søstre under Afrikas sol. Det lød…...

Read more

Ungene våre

Nyopptrykk av boken Ungene våre av Åse Gruda Skard. Artikkel av Torild Skard, leder Norsk Kvinnesaksforening.  – Bare kom inn, vi har låst ned alt som kan knuses!” sa foreldrene til klassekameraten min da jeg kom på besøk. Folk hadde de merkeligste forestillinger om barneoppdragelsen til Åse Gruda Skard. Mor…...

Read more