/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Sjansespill med sårbare babyer

Mor og barn neglisjeres i debatten om foreldrepermisjonen....

Read more

Ikke til å tro

Av Hege Skjeie og Helga Hernes Her gikk vi rundt i den villfarelse at Høyre var partiet for kvalitet i alle ledd – et parti på stadig og hvileløs leting etter de best kvalifiserte personer til å fylle topposisjoner av alle slag. Kvotering har sentrale Høyrefolk som oftest og høylytt…...

Read more

Kvinnesaksnytt 2015

Kvinnesaksnytt 2015 gir en samlet oversikt over NKFs aktiviteter og uttalelser i 2015....

Read more

Nettet snører seg

Netthat innskrenker kvinners muligheter for å bruke nettet som en arena for mobilisering og organisering. Det rammer selve infrastrukturen i demokratiet. NKF-leder Margunn Bjørnholt skriver om netthat i sitt blogginnlegg fra FNs kvinneforum....

Read more

A Call for Transparency in Nominations to International Committees and Tribunals

Norges nominering av mannlig nordisk kandidat, den tredje på rad, til CEDAW-komitéen, og forbigåelse/manglende vurdering av den nordiske kvinnebevegelsens kandidat, professor Anne Hellum, en av verdens ledende eksperter på CEDAW, vekker internasjonal bestyrtelse....

Read more