/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Agnes Wergeland – Norges første kvinne med doktorgrad

Agnes Wergeland var Norges første kvinne med doktorgrad. Hun ble en fagpioner både i Norge og USA....

Read more

NKF lanserer tidsskriftet Feministen

Norsk Kvinnesaksforening lanserte i mars i år tidsskriftet Feministen. Her ønsker vi å slippe til nye og gamle feministiske stemmer....

Read more

CSW59: Om kvinneorganisasjonenes rolle

NKF er medarrangør av et arranmgenet i regi av Norges kivnnelobby og deltar med innspill om kvinnerettighetsorganisasjonenes fremtid og rolle i utviklede demokratier som det norske....

Read more

Ungdom, engasjer dere!

Bani Singh oppfordrer ungdommen til å engasjere seg. Om Bani: Jeg heter Bani, jeg er 15 år gammel og er politisk engasjert. I tillegg til det elsker jeg å omringe meg med mennesker og jobber som besøksvenn på Økern gamlehjem....

Read more

Nytt medlem: Azza Idress

Jeg er 28 år og bor i Bodø. Jeg er interessert i kvinners og barns rettigheter og problemer, og jeg håper på den beste situasjonen for kvinner og barna i hele verden....

Read more