/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Turid Lilleheie inn i arbeidsutvalget

Turid Lilleheie,tidligere leder av NTL,og i dag leder av Drammen kvinnesaksforening, ble på årets landsstyremøte i Norsk kvinnesaksforening valgt inn i arbeidsutvalget i Norsk kvinnesaksforening....

Read more

Felleslov for likestilling og diskriminering

Norsk kvinnesaksforening ønsker ikke en samlet diskrimineringslov....

Read more

Kvinner rammes verst av klimaendringer

Klimaendringenes innvirkning for kvinner...

Read more

FNs kvinnekommisjons arbeidsmetoder

FNs Kvinnekommisjon ikke lenger å være et sted hvor kvinner og feministiske organisasjoner kan uttrykke sine synspunkter og påvirke utviklingen av politikk som påvirker kvinners liv og fremtid....

Read more

Agnes Wergeland – Norges første kvinne med doktorgrad

Agnes Wergeland var Norges første kvinne med doktorgrad. Hun ble en fagpioner både i Norge og USA....

Read more