/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Nytt medlem: Märtha Munch

Mitt navn er Märtha Munch, jeg er halvt norsk og halvt svensk, men født og oppvokst i Paris, Frankrike. Akkurat nå studerer jeg internasjonale relasjoner i London. Jeg er veldig opptatt av feminisme og har bestemt meg for å skrive min University Thesis om kvinner i Norge og Frankrike. Jeg…...

Read more

Norge på jumboplass i kvinnesatsing

Denne helga arrangeres Nordens største kvinnekonferanse på 20 år i Malmø. Den svenske regjeringen har bevilget 40 ganger så mye i støtte til arrangementet som den norske regjeringen....

Read more

Ta ansvar for klimaet

Norsk kvinnesaksforenings landsmøte ber regjeringen ta større ansvar for klima. Norge må kutte utslipp i samsvar med sitt ansvar, dagens utslippsnivå og vår økonomiske kapasitet. Det må fremmes og vedtas konkrete tiltak for å kutte utslippene i Norge....

Read more

Kirsti Kolle Grøndahl takker for Gina Krog-prisen

Kirsti Kolle Grøndahl takker for Gina Krog-prisen på Norsk Kvinnesaksforenings landsmøte 10.05.2014...

Read more

Torild Skard utnevnt til æresmedlem av Norsk Kvinnesaksforening

Torild Skard ble utnevnt til æresmedlem av Norsk kvinnesaksforening på årets landsmøte, der hun gikk av etter åtte år som leder....

Read more