/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Norges kvinnelobby: Har Norge råd til kvinner?

Neste år er det 20 år siden FNs fjerde verdenskonferanse om kvinners rettigheter i Beijing. Da må alle land rapportere hva som er oppnådd. FN, ved UN Women, har etterlyst innspill og involvering av kvinneorganisasjonene i denne prosessen og i arbeidet videre. Regjeringen må gi kvinneorganisasjonene i Norge nødvendige ressurser…...

Read more

Småbarnspolitikken må endres

En poltikk som ikke gir rom for mor og barn er kvinneundertrykkende og skadelig for barn, skriver Torild Skard....

Read more

Større risiko for fødende kvinner i Norge

Flere transportfødsler og høyere barnedødelighet: Sikkerheten for fødende kvinner og deres barn er ikke er godt nok ivaretatt. Vi krever derfor at ansvarlige myndigheter snarest utbedrer forholdene...

Read more

Hvordan sikrer vi en verdig aldersomsorg? Må kvinner ta ansvar?

Svikt i oppleggene Slik det gjerne er her til lands, var mannen min eldre enn meg. Og da kreftene hans minket, bisto kommunen med hjemmesjukepleie. Pleierne kunne komme både en og to ganger i døgnet, og de var vennlige og omsorgsfulle, rede til å gjøre hva de kunne for at…...

Read more

Mer barnevennlig samfunn

En mekanisk likebehandling har mer å gjøre med ideologi enn virkelighet. Det er viktig å erkjenne at mor og far har likeverdige, men ikke dermed like foreldreroller....

Read more