/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Nordisk forum: Ny nordisk giv for kvinners rettigheter

Kommentar fra NKFs leder Margunn Bjørnholt i Ny tid 26.06.2014 Flere medier har meldt at Norges likestillingsminister ved to anledninger ble pepet/buet ut på den nordiske kvinnebevegelsens stormønstring Nordisk forum i Malmö, og det ble en diskusjon i Sverige om Horne skulle vært invitert. Her har fremstillingen vært noe mangelfull.…...

Read more

Feministisk økonomi fenget på Nordisk forum

Feministisk økonomi var et av 12 hovedtemaer på forumet. Feltet ble utdypet i to paneldebatter hvor Margunn Bjørnholt diskuterte med feministiske forskere og praktikere fra hele Norden....

Read more

Stemningsrapport fra Nordisk Forum i Malmö

Det var tjue år siden sist – og jeg innrømmer at jeg var spent på om svenskene ville klare å lage et like levende og spennende møtested som Finland gjorde i Åbo i 1994. Jeg var nemlig der og husker ennå med glede stemningen og engasjementet, for ikke å snakke…...

Read more

Maktens kvinner på Nordisk forum

statsministre 1960-2010 i messehallen på Nordisk forum....

Read more

NKF på Nordisk forum sammen med 20 000 andre feminister

NKF sendte en delegasjon på ti personer til Nordisk forum i Malmö. NKF deltok både med stand i regi av den nystartede paraplyorganisasjonen Norges kvinnelobby, og med faglige bidrag fra tidligere leder av NKF Torild Skard og nåværende leder Margunn Bjørnholt i paneler om feminismens framtid og feministisk økonomi....

Read more