/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Book review of Torild Skard: Women of Power

Joanna Manganara, president i International Alliance of Women anmelder Torild Skard: Women of Power: Half a century of female Presidents and Prime Ministers worldwide....

Read more

Vold mot kvinner

Flere hundre mennesker deltok tirsdag kveld i et fakkeltog som markerte FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Toget startet på jernbanetorget, gikk opp Karl Johan og stoppet foran Stortinget hvor det ble holdt flere appeller. Det er til sammen 20 organisasjoner som står bak fakkeltoget, blant dem…...

Read more

NKF på Beijing+20-forum i Genève: Hva skal skje med kvinners rettigheter?

NKF-leder Margunn Bjørnholt og tidligere NKF-leder Torild Skard deltok i begynnelsen av oktober på Beijing+20-forumet i Genève. Der diskuterte 350 organisasjoner fra det sivile samfunnet utfordringene som gjenstår for å oppfylle målene i handlingsplanen fra FNs kvinnekonferanse i Beijing i 1995....

Read more

Småbarnspolitikken må endres

Det må være et sentralt krav for venstresida at økonomiske hensyn ikke skal være til hinder for god barneomsorg. De første leveårene er de viktigste i et menneskeliv, og for kanskje de fleste barn er det for tidlig å begynne i barnehage når de ikke er mer enn ett år…...

Read more

NKF sjokkert over forslag til kutt i likestilling

Norsk Kvinnesaksforening er sjokkert over at regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet vil kutte i de allerede små bevilgningene til likestilling, samtidig som det internasjonale samfunnet maner til krafttak for likestilling....

Read more