/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Suffragette på norsk

Avduking av skiltet som markerer huset i Søndre gt. 8 hvor norske kvinners kamp for stemmerett startet i 1885 lørdag 13 februar kl 12....

Read more

2015 – nok et aktivt år for Norsk Kvinnesaksforening

Norsk kvinnesaksforening kan se tilbake på 2015 som nok et år der vår aktivitet langt oversteg de ressurser vi har til rådighet. I en tid med en rekke tilbakeslag for kvinners rettigheter har vi i tillegg til egne arrangementer og prosjekter også uttalt oss som høringsinstans og på eget inititativ…...

Read more

Holdninger til barnets beste i 2015

Stortinget et seminar om de Castbergske barnelover 1915-2015. Fokus var både på historien og aktualitet i dag, og Karin Bruzelius innledet om barnets beste. Her følger hennes innlegg....

Read more

Kjønnsløs diskrimineringslov svekker likestillingen

Forslag til samlet likestillings- og diskrimineringslov: Regjeringen følger ikke opp FNs kvinnekonvensjon...

Read more

De Castbergske barnelover fra 1915 – de viktigste lover i etablering av dagens velferdsstat.

Etter initiativ fra Norsk Kvinnesaksforening markerte Stortinget hundreårsjubileet for de Castbergske barnelover tirsdag 24.november....

Read more