/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Snikinnføring av samskatt

Nå blir samskatten gjeninnført bakvegen. Ikke for alle riktignok, bare for lavere inntekter, i sammenheng med barnetrygd og betaling i barnehager, skriver Hilde Bojer....

Read more

Om Hillary vinner …

– Hva vil hun satse på? Fødselspermisjon? Barnehager? Kollektivtransport? Kvinnemakt? Nasjonalt? Internasjonalt? – Hva kan vi vente? Hva bør vi vente av den første kvinnelige presidenten i USA? Kom og hør og delta i diskusjonen: Kvinneblikk på det amerikanske valget – Hva kan og bør vi vente av Hillary Clinton som president?…...

Read more

Irene Bauer er død

Tidligere leder for Norsk Kvinnesaksforening (NKF) Irene Bauer døde mandag 13. juni. Hun ledet NKF fra 1988 til 1990. Bauer var utdannet statsviter, og var politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet og ansatt i Arbeiderpartiets stortingsgruppe da hun var NKF-leder. Hun var senere avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet. Hun bisettes…...

Read more

Marit Nybakk ny leder i Norsk Kvinnesaksforening

På landsmøtet 21. mai 2016 ble stortingsrepresentant Marit Nybakk valgt til ny leder i Norsk Kvinnesaksforening etter Margunn Bjørnholt....

Read more

Amal Aden tildelt Gina Krog-prisen

Amal Aden fikk Gina Krog-prisen for 2016 for sitt engasjement for ytringsfrihet, integrering og likestilling....

Read more