/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Irene Bauer er død

Tidligere leder for Norsk Kvinnesaksforening (NKF) Irene Bauer døde mandag 13. juni. Hun ledet NKF fra 1988 til 1990. Bauer var utdannet statsviter, og var politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet og ansatt i Arbeiderpartiets stortingsgruppe da hun var NKF-leder. Hun var senere avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet. Hun bisettes…...

Read more

Marit Nybakk ny leder i Norsk Kvinnesaksforening

På landsmøtet 21. mai 2016 ble stortingsrepresentant Marit Nybakk valgt til ny leder i Norsk Kvinnesaksforening etter Margunn Bjørnholt....

Read more

Amal Aden tildelt Gina Krog-prisen

Amal Aden fikk Gina Krog-prisen for 2016 for sitt engasjement for ytringsfrihet, integrering og likestilling....

Read more

Landsmoderen Gro Harlem Brundtland

På landsmøtet i Norsk kvinnesaksforening den 21. mai 2016 blir Gro Harlem Brundtland utnevmt til æresmedlem av foreningen. Gro ble ikke bare Norges første kvinnelige statsminister, men vår landsmoder, skriver Dagrunn Grønbech....

Read more

Gro Harlem Brundtland æresmedlem i NKF

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland ble utnevnt til æresmedlem av Norsk Kvinnesaksforening på landsmøtet 21. mai 2016....

Read more