/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Uttalelser

Om likestillingsmeldingen

NKF har kommentert regjeringens likestillingsmelding. Les kommentarene....

Read more

Forslag til endringer i barneloven

Norsk kvinnesaksforening advarer mot endringer i barneloven som er i strid med barnets beste og innskrenker bostedsforeldres personlige frihet....

Read more

Krafttak mot seksualovergrep

Landsstyremøtet i Norsk kvinnesaksforening 9. mai 2015 krever at regjeringen snarest gjennomfører reformer i etterforskningen og domstolsbehandlingen av seksuelle overgrep....

Read more

NKF med innspill til stortingsmelding for likestilling

Barne,-likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterte til innspillsmøte om stortingsmelding for likestilling 8.12.14. Barne,-likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterte til innspillsmøte om stortingsmelding for likestillin 8.12.14. Wenche Bustø representerte Norsk Kvinnesaksforening på møtet. Statsråden og statssekretæren var tilstede. Fire organisasjoner var invitert til å komme med innlegg: MIRA-senteret, Norges Bygdekvinnelag, Norske kvinners Sanitetsforening og…...

Read more

NKF i Stortinget: Stopp diskrimineringen av kvinneorganisasjonene

Kvinnesaksorganisasjonene diskrimineres ved tildelingen av støtte fra det offentlige. NKF krever økning av bevilgningene og en mer rettferdig fordeling av midlene. Dette sa NKFs nestleder Karin Bruzelius i høring i Stortingets familie- og kulturkomite 10. november 2014....

Read more