/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Uttalelser

NKF mener: Et nyansert syn på foreldrepermisjonen

NKF er skeptisk til fedrekvoten i dagens form, og mener en betydelig økning av foreldrepermisjonen må være en forutsetning for en lang fedrekvote. NKF ønsker en evaluering av fedrekvotens effekter for ulike familier, og særlig for kvinner og barn....

Read more

Revisjon av pensjonsreformen

Norsk Kvinnesaksforening henstiller til Regjeringen om snarest å ta initiativ til en gjennomgåelse av pensjonsreformen i et likestillings/kvinneperspektiv. Deling av pensjonsopptjening mellom ektefeller, som en del av et felles bo, bør også utredes....

Read more

Manglende støtte til kvinneorganisasjonene brudd på FNs kvinnekonvensjon

I år fikk NKF redusert sitt driftstilskudd ytterligere, fra fjorårets bunnivå. NKFs landsmøte mener den manglende støtten til kvinneorganisasjonene er et brudd på FNs kvinnekonvensjon....

Read more

NKF-landsmøtet: Grunnlovsforslaget om rett til liv åpner for omkamp om abortloven

Formuleringen «ethvert menneske har rett til liv», som er foreslått som første ledd i ny § 93 i Grunnloven, vil kunne åpne for å gjøre gjeldende i en sak for domstolene at abortlovens bestemmelser er i strid med Grunnloven, uttaler landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening....

Read more

Tidligere uttalelser om retten til abort

Kontroll- og konstitusjonskomiteen Stortinget 0026 Oslo Attn. saksordfører Per-Kristian Foss Sand 30. juni 2012 Dokument 16 (2011-2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven Kommentarer fra Norsk Kvinnesaksforening (NKF) i tillegg til tidligere kommentarer av 15. april 2012. Svekkelse av rettigheter Desto mer Norsk Kvinnesaksforening har arbeidet…...

Read more